Sitzung
BStent./36/17
Mandant
Stadt Backnang
Gremium
Betriebsausschuss Stadtentwässerung
Raum
Historisches Rathaus - Sitzungssaal
Datum
08.06.2017
Zeit
18:02-18:17 Uhr
Ö 1
Betriebsergebnis 4. Quartal 2016 Stadtentwässerung Backnang - Bericht
103/17/GR
Ö 2
Betriebsergebnis 1. Quartal 2017 Stadtentwässerung - Bericht
104/17/GR