Betriebsausschuss Stadtentwässerung - 08.06.2017 - 18:02-18:17 Uhr

Sitzung
BStent./36/17
Mandant
Stadt Backnang
Gremium
Betriebsausschuss Stadtentwässerung
Raum
Historisches Rathaus - Sitzungssaal
Datum
08.06.2017
Zeit
18:02-18:17 Uhr
Ö 1

Betriebsergebnis 4. Quartal 2016 Stadtentwässerung Backnang - Bericht

103/17/GR
Ö 2

Betriebsergebnis 1. Quartal 2017 Stadtentwässerung - Bericht

104/17/GR