Sitzung 07.05.2008 Ortschaftsrat Maubach

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Mandant:Stadt Backnang
Sitzung:ORMaub/19/08Gremium:Ortschaftsrat Maubach
Datum:07.05.2008Zeit:19:30-20:30
Bezeichnung:öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Maubach
TOP Inhalt Dokumente
1 Nachtrag: 04.06.2008 Nummer 1 *B√ľrgerfragestunde